fotografija.ULUPUH.hr

ProArt 2

6. – 19. 4. 2023.

Galerija ULUPUH, Ilica 13/1, Zagreb

Copyright © Hrvoje Serdar

ProArt

2. – 14. 10. 2021.

Galerija ULUPUH, Ilica 13/1, Zagreb

Copyright © Zoran Osrečak

KOM/ART 2019

7. 11. – 6. 12. 2019.

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Getaldićeva 2, Zagreb

Copyright © Alan Matuka