fotografija.ULUPUH.hr

Živimo u vrijeme ekstrema. Doslovno. Da se radi o filmu katastrofe bilo bi pretjerano. Pandemija koronavirusa globalnih razmjera. Potres u Zagrebu. Kolaps kulture, gospodarstva, uslužne djelatnosti svedene na osnovne potrebe i medicinsku pomoć.

Izolacija. Zajedništvo. Očaj. Podrška. Empatija. Stvarnost. Simulàkrum. Matrix.

Progutali smo crvenu pilulu i nema povratka. Ovaj put nije u pitanju distopija nego stvarnost.

pročitaj uvodnik

© Miroslav Arbutina

© Miroslav Arbutina

© Miroslav Arbutina

© Miroslav Arbutina

© Miroslav Arbutina

© Miroslav Arbutina

© Janko Belaj

© Janko Belaj

© Janko Belaj

© Saša Ćetković

© Saša Ćetković

© Marin Dražančić

© Marin Dražančić

© Marin Dražančić

© Marin Dražančić

© Marin Dražančić

© Robert Gojević

© Robert Gojević

© Robert Gojević

© Robert Gojević

© Robert Gojević

© Robert Gojević

© Damir Hoyka

© Maja Hrnjak

© Ivica Kiš

© Damir Klaić

© Damir Klaić

© Damir Klaić

© Damir Klaić

© Damir Klaić

© Anto Magzan

© Anto Magzan

© Anto Magzan

© Anto Magzan

© Anto Magzan

© Anto Magzan

© Roman Martin

© Miro Martinić

© Alan Matuka

© Ratko Mavar

© Dag Oršić

© Mario Periša

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Petra Slobodnjak

© Maja Strgar Kurečić

© Siniša Sunara

© Igor Šeler

© Vladimir Šimunić

© Yvette Marie Dostatni

© Daniel Gonçalves

© Karen Navarro

© Karen Navarro

© Barbara Peackok

© Lori Pond

© Lori Pond

© Michelle Rogers-Pritzl

© Michelle Rogers-Pritzl

© Nicolò Sertorio

© Nicolò Sertorio

© Aline Smithson

© Brandy Trigueros

© Rick Wrigh

© Rick Wrigh

© Rick Wrigh